Sverige Apotek: Naturliga Hälsoprodukter: Kosttillskott, Mineraler, Bor

Now Foods, Boron, 3 mg, 250 Capsules

Now Foods, Boron, 3 mg, 250 Capsules Review

kr69.00

Visa i webbshop >>

Produktnamn: Now Foods, Boron, 3 mg, 250 Capsules
Produkt Antal: 250 Count, 0.16 kg, 11.9 x 6.9 x 6.9 cm
Produktkategori: Bor, Mineraler, Kosttillskott, Sverige

Relaterad produkt:
Nutrex Hawaii, Hawaiian Spirulina, Green Complete Superfood Powder, Natural Vanilla, 6.70 oz (190 g)

Strukturell support, stödjer benstyrka, fungerar med kalcium och magnesium, icke-GMO, ett kosttillskott, mineraler, familjeägt sedan 1968, GMP kvalitetssäkrat, Bor är ett biologiskt aktivt spårmineral som påverkar kalcium, magnesium och fosformetabolism. Boron är känt för att stödja benstyrka och struktur.

Bor, Mineraler, Kosttillskott: Now Foods, Boron, 3 mg, 250 Capsules

Den tolererbara övre intagnivån (Ul) för bor (definieras som den maximala dosen där inga skadliga effekter kan förväntas) är 20 mg per dag för vuxna och gravida eller ammande kvinnor över 19 år. Vissa människor får redan upp till 7 mg bor från sina dieter, och läkare rekommenderar högst 20 mg per dag. Enkelt uttryckt hjälper bor att reglera proteiner genom att låta celler utsöndras med en högre densitet. Vissa akuta borförgiftningar har också resulterat i njursymptom som sträcker sig från milda urinförändringar inklusive närvaron av cellulärt sediment och rörformigt proteinuria, till oliguri, anuria och azotemi (Pahl et al. Medan spårmängder bor anses vara viktiga för flera metaboliska funktioner, ingen rekommenderad daglig ersättning (Rda) har fastställts. Fram till ganska nyligen ansågs bor vara viktigast för växter, inte för människor. Från den senaste uppdateringen fann vi inga rapporterade interaktioner mellan detta tillskott och läkemedel . Borrika dieter och regioner där marken och vattnet är rikt på bor korrelerar med lägre risker för flera typer av cancer, inklusive prostatacancer, bröstcancer, livmoderhalscancer och lungcancer. 57 Mänskliga studier av borbrist och återupptagning har visat att bor signifikant ökar aktiviteten i erytrocyt-superoxiddismutas (Sod). En naturlig hälsoprodukt med en mängd bor per enhetsdos vid eller under denna maximala tillskottsnivå Jag får inte automatiskt marknadstillstånd.

Now Foods Boron - Bor, Mineraler, Kosttillskott

I ett nötskal är bor ett kemiskt element. Brist på data om effekter på äggstockarna utesluter en definitiv bedömning med avseende på kvinnlig känslighet för exponering av bor. Detta bortillskott levererar 3 mg per portion och kommer i en veganvänlig vegetabilisk cellulosakapsel. Effekt av bortillskott på blod och kalcium i urin, magnesium och fosfor och urin hos atletiska och stillasittande kvinnor. En studie fann att borberövning förändrar råttbeteende och hjärnmineralsammansättning på olika sätt när fett (75 G/kg) tillfördes som fiskolja (65 G/kg plus 10 g/kg linolsyra) istället för safflorolja. Hur ska kostråd ges för mineralelement med gynnsamma åtgärder eller misstänks vara väsentliga? Men inte alla produkter i dessa kategorier innehåller bor och dessa exponeringskällor förekommer vanligtvis inte dagligen. Borets kemi är extremt komplex, med hela texter som ägnas enbart åt detta ämne. Studier har visat att ett naturligt benbyggande tillskott med tillsats av bor förbättrade bentätheten på så lite som 6 månader!

Relaterad produkt:
Bluebonnet Nutrition, Plant-Based Omega-3-6-9, 90 Softgels

Bor, Mineraler, Kosttillskott: Now Foods, Boron, 3 mg, 250 Capsules

Snabbt och enkelt leta upp bevis på över 400 kosttillskott i över 500 olika hälsomål, resultat, tillstånd och mer. Dessa effekter ses i doser som överstiger 10 mg bor/kg kroppsvikt/dag. Bor finns i spårmängder i livsmedel som avokado, torkade äpplen och bananer, mandlar och andra nötter, och ny forskning visar att att öka ditt dietintag av dessa borinnehållande livsmedel kan bidra till att förbättra din hälsa. För mycket magnesium från ett tillskott eller från magnesiuminnehållande läkemedel som laxermedel kan orsaka diarré. Som ett tillägg finns bor i många former, men det finns otillräcklig information för att avgöra om en form är bättre än en annan vad gäller absorption eller biverkningar. Enligt en översynsrapport i tidskriften om spårelement inom medicin och biologi, visar studier på både människor och djur att en normal intag av bor stöder bentillväxt, och bristen på adekvat bor har skadliga effekter på benstyrkan (6). Enligt denna tredje nationella undersökning av hälsa och näringsundersökningar (Nhanes iii) hjälper bor att underlätta hormonåtgärder i samband med vissa typer av cancer, inklusive prostata. Rollerna som bor spelar i din kropp är olika och viktiga, särskilt i din ämnesomsättning och andra funktioner som involverar upprätthållande av homeostas. Du kan också prova att äta specifika livsmedel som har mycket bor om du föredrar att gå den naturliga vägen. Så hur kompenserar du för brist på bor?

Now Foods Bor, Mineraler, Kosttillskott

Hur som helst kan bor vara ett bra val för äldre män, eftersom det tar upp flera av de hälsoproblem som de möter: Trög kognitiv prestanda, minskande testosteronnivåer, generaliserad inflammation i kroppen och minskar i benstyrka. Detta är en knepig fråga, för det finns lite eller ingen forskning om borens tidseffektivitet. Många av symptomen på borbrist stämmer överens med symptom på d-vitaminbrist. Om din läkare har diagnostiserat dig med låg östrogen, kan du överväga att lägga till bor i din dagliga rutin.Usepa-iris rfd på 12 mg/dag beräknas med en osäkerhetsfaktor på 66 och en referensnivå på 10,3 mg bor/kg kroppsvikt/dag (Allen et al. Ökade nivåer av könssteroider har visats hos både män och kvinnor efter tillskott av bor. Även vid måttliga intagnivåer kan bor öka östrogennivåerna. Bor ger nu en 3 mg dos av bor i form av kalciumboroglukonat.

Denna analys presenteras för att illustrera i en öppen och på ett öppet sätt de noggranna överväganden som gjorts av hälsokanada för att bedöma säkerhets-, effektivitets- och kvalitetsfrågor kring naturliga hälsoprodukter som innehåller bor som läkemedelsingrediens, för att ge kanadensiska konsumenter tillgång till säkra produkter som de kan göra informerade val för upprätthållande och förbättring av deras hälsa. Till exempel är orsaken till att bor effektivt låser upp vitamin D beror på att det blockerar enzymet som bryter ner det. Detta fynd stod i kontrast till tidigare arbete i b odybuilders som inte hittade någon nytta för bortillskott (18), Så frågan är definitivt inte helt avgjort. Att ha 400 mg eller mindre en dag magnesium från kosttillskott är osannolikt att orsaka skada. Gravida kvinnor, ammande mödrar och barn bör aldrig ta bor eller använda borsyra i någon form, inklusive suppositorier, aktuellt borsyrapulver eller en boraxlösning för att rengöra spädbarn. Eftersom forskningen om bortillskott hos människor fortfarande är ganska preliminär, höll vi saker ganska enkla med våra bortillskott rangordningar. Tabell 1 visar borinnehållet i de rikaste matkällorna. Effekten av bortillskott på mager kroppsmassa, plasmatestosteronnivåer och styrka hos manliga kroppsbyggare. Bor ökar också halveringstiden och biotillgängligheten för andra kosttillskott som du kan ta genom sin produktion av östrogen och andra viktiga hormoner. Granskningen citerar bevis för att bor spelar en roll för att reglera den normala inflammatoriska processen i kroppen.

Relaterad produkt:
Life Extension, Curcumin Elite Turmeric Extract, 60 Vegetarian Capsules

Now Foods Boron – Bor, Mineraler, Kosttillskott

Nu Foods Boron: Bor främjar rätt metabolism av många viktiga vitaminer och mineraler som kalcium, fosfor och magnesium. Under de senaste åren har användningen av naturliga och syntetiska borinnehållande föreningar som anticancermedel ökat, särskilt i inoperabla cancerformer och sådana med hög malignitet. Bevis tyder på att bor är viktigt för följande funktioner, men dessa är inte nödvändigtvis skäl att komplettera med bor. Befolkningsstudier har hittat en omvänd förening mellan dietbor och prostata, livmoderhalscancer och lungcancer. Naturlig borbrist hos människor har aldrig rapporterats i Nordamerika och är extremt sällsynt någonstans i världen. Kosttillskott från mineraler (främst med selen 1 mg/dag) kan vända den sjukdomens patologiska status, även om orsakerna till kashin-beck-sjukdom fortfarande undersöks. Även om bor är ett väsentligt element för växter, är den biologiska funktionen hos bor hos människor inte tydlig. De flesta exempel på bontoxicitet har involverat en borförening såsom borsyra eller borax. En studie på män kunde visa att sju dagars komplettering med 11,6 mg bor per dag leder till ökade testosteronnivåer och en minskning av östrogennivåer (10). Denna information hänför sig till ett ört-, vitamin-, mineral- eller annat kosttillskott.

Genom boroesterkomplexen som bildas med dessa biomolekyler påverkar bor alla ovanstående åtgärder. Borater (dvs borföreningar såsom borsyra) påverkar bildningen av ribofuranos från formaldehyd, som matar den prebiotiska metaboliska cykeln. Mindre än 1 mg borintag borrintag hämmar de hälsomässiga fördelarna med bor, vilket gör tillskott viktigt. Det visar sig, bor har också en viktig roll när det gäller osteogenes (hur din kropp gör kollagen). Hos högre djur har låg borintag (0,1 till 0,5 mg/kg) i jämförelse med dieter med högre borintag (1 till 15 mg/kg) visat sig inducera biokemiska och funktionella förändringar som ofta anses vara skadliga, särskilt ben hälsa (tillväxt och underhåll), hjärnfunktion och inflammatoriskt svar. Upptäck mer om detta kliniskt beprövade benbyggnadstillägg. Lyckligtvis för dig har bor många antiinflammatoriska egenskaper. Effekten av bortillskott på urinutsöndring och utvalda kardiovaskulära riskfaktorer hos friska manliga personer. Bevis tyder också på att bor kan stödja normal hjärnfunktion. Sockerboratestrar fungerar som borfordon, vilket ökar koncentrationen av borat i cancerceller relativt normala celler. En potentiell förklaring till mångfalden i gynnsamma effekter är att vissa boronerade föreningar är histondeacetylasinhibitorer (Hdis).

Ett spårelement som ofta förbises, bor tros spela en roll i metabolismen av kalcium och magnesium.Bortillskott av en halmrenad diet för avvänjning av svin förbättrar fodereffektiviteten och benhållfasthetsegenskaperna och förändrar plasmalipidmetaboliter. Forskare har vetat under många år att bor är viktigt för friska ben. miranon påtar sig inget ansvar för åtgärder som vidtagits efter att ha besökt dessa sidor och tar inte ansvar om man missbrukar tillägg. Uppskattade mängder artrit har negativt korrelerats med dietbor. Förhållandet mellan bor och andra mineraler är komplexa och förblir dåligt förstått. Men om du ska ta bor är mängderna som används i kliniska prövningar vanligtvis 1 000 till 6 000 mcg (1 mg till 6 mg) dagligen.

Detta är ett bra alternativ om du behöver en hög dos av bor i flytande form, men för de flesta människor kommer svårigheten att mäta vätskan på ett exakt sätt kompensera dessa fördelar för de flesta. Forskaren bakom studien jämförde två dieter utformade för att vara mycket låga och mycket höga i borinnehåll i en serie av tre olika studier. Med bor finns det något som är för mycket bra. I kanadisk kommunalt behandlat och distribuerat vatten varierar borkoncentrationen från 0,00004 mg/l till 0,6 mg/l, men de flesta samhällen Dricksvatten har en borkoncentration på 0,1 mg/l eller mindre. I kombination med d-vitamin stimulerar bor benmineralisering.

För en vän. Arbetssätt. Speedy. Trevligt och fungerar bra. Mycket bra för rabatt AWI5352. Granska lukten. bra runt. Bra. Fungerar som avsett. Bor

Han säger att han känner mer energi och styrka, använd en 6 mg/dag.2 veckor tar, en veckas stopp för att rengöra kroppen. Fantastisk produkt

Från de synliga resultaten – naglarna slutade skala och bryta, håret blev levande. Detta blev klart efter två veckors inträde, och efter en månad är det helt uppenbart.

Snabb och ren leverans av produkten. Inga problem alls.

Bra förpackning

Produkten hjälper till att absorbera andra mineralkomponenter.

Luktar inte gott och smakar inte gott. En lukt och jag är inte nöjd med köpet. Har aldrig känt det förut./Monica

bra pris och kvalitet. inga klagomål. har köpt flera gånger.

Bra

Köpte den här för att få mer gratis testosteron för att hjälpa muskeltillväxt, fungerar som en charm.

Bra för ben och öka T-nivån för människan.

Varför är det så att kalciumboroglukonat vanligtvis endast används i veterinärmedicinskt bruk, inte till mänskligt bruk.
Detta är en fråga till användaren “Health-Is-Wealth”: behöver bor balanseras med allt annat, skapar det obalanser som andra mineraler. u ange på andra kommentarer om mineraler/vitaminer vad de tappar eller behöver, u nämnde inte något på bor.
Hur mycket kalcium levererar en kapsel? Kalciumboroglukoronat är i basen ett kalciumtillskott, så det måste tillföra mycket kalcium. Men inga nummer någonstans?
Varför detta ökar aptiten som någon påpekade
Varför inte en Veg-kapslar?
Är det säkert att använda (för avgiftning) när man har flera kvicksilverfyllningar?

Veterinärer är ofta klokare än vanliga läkare 🙂 Bor i stora doser är ett gift, även om små mängder av det finns i kroppen. Tanken på att det är giftigt har skapat en dum skräck för användningen av bor. Men i små doser som 300-600 mg dagligen är det inte bara säkert, det är viktigt för att förebygga och behandla artritisk smärta och stelhet – särskilt i områden i världen där det finns mycket lite naturligt bor i jorden. Gör lite av Google-stilundersökningar om förhållandet mellan Boron och hälsa runt om i världen – det är en fascinerande historia.
Jag använder det i kombination med magnesium för att behandla osteo-artrit. Inga biverkningar för mig. Det finns gott om information om Boron på nätet.
En kapsel levererar 12 mg kalcium och 3 mg bor. RDA för kalcium är 1000 mg. Det finns ingen RDA för bor men det höga normala intervallet är 3,25 mg. Därför ger detta tillskott mycket lite kalcium och mycket bor.
Ingen aptit ökar – Som kund föredrar jag också veggie/vegan kapslar. Tyvärr är kapslarna som innehåller gelatin de billigaste. Berätta för företaget Nu vad du föredrar. Förhoppningsvis kommer alla tillskott att bli lämpliga för alla (veganer/vegetarianer).
Jag använder bara Boron som ett komplement till det kalcium som jag tar. Jag använder det för att bygga starkare ben. Ingen annan anledning till att ta Boron.