Sverige Apotek: Naturliga Hälsoprodukter: Kosttillskott, Antioxidanter, Indol 3-Karbinol

Thorne Research, Indole-3-Carbinol, 60 Capsules

Thorne Research, Indole-3-Carbinol, 60 Capsules Review

kr219.00

Visa i webbshop >>

Produktnamn: Thorne Research, Indole-3-Carbinol, 60 Capsules
Produkt Antal: 60 Count, 0.05 kg, 9.7 x 5.1 x 5.1 cm
Produktkategori: Indol 3 Karbinol, Antioxidanter, Kosttillskott, Sverige

Relaterad produkt:
Dynamic Health Laboratories, Raw Apple Cider Vinegar with Mother & Honey, 16 fl oz (473 ml)

Kosttillskott, lever/detox, kvinnors hälsa, glutenfri.

Indol 3 Karbinol, Antioxidanter, Kosttillskott: Thorne Research, Indole-3-Carbinol, 60 Capsules

Dessa förbättrar pulverens totala antioxidantkraft. Det finns inga onödiga fyllmedel eller tillsatser i Thorne-tillskott. I en annan sexmånaders randomiserad, dubbelblind kontrollerad studie misslyckades dimtillskott (150 mg/dag) med att hpv-clearance förhindrades och förhindra cinprogression hos 551 kvinnor med lågkvalitetscellavvikelser i livmoderhalsutstryk. Sådana motstridiga data indikerar att kliniska prövningar krävs för att fastställa in vivo-effekterna av en sådan intervention vid användning av en kliniskt relevant dos av ett lättillgängligt tillägg. De gynnsamma egenskaperna hos isotiocyanater stimulerade emellertid en ökning av kosttillskott och funktionella livsmedel med mycket anrikade isotiocyanatkoncentrationer på marknaden. Det nukleära faktor-erytroid-2-relaterade faktor 2-systemet, som orkestrerar uttrycket av ett brett utbud av antioxidantgener, spelar en roll i den skyddande effekten av isotiocyanater mot nästan alla patologiska tillstånd som rapporterats ovan. Det ger ett kraftfullt antioxidantskydd som arbetar för att förhindra cellskador orsakade av fria radikaler.

Även om oralt tillskott av i3c eller dim verkar relativt säkert och väl tolererat, är resultaten erhållna med i3c endast preliminära, och interventioner med dim kunde inte visa förebyggande eller terapeutisk effekt hos kvinnor med prekancerösa lesioner i livmoderhalsen. miranon och dess redaktörer säkerställer inte att oförutsedda biverkningar inte kommer att uppstå ens vid rätt dosering, och tar därmed inte ansvar för några biverkningar från tillägg eller praxis som är värd under undersökningsområdet. En liten slumpmässig studie på 12 kvinnor med vin fann att tillskott med 200 mg/dag eller 400 mg/dag i3c under sex månader förbättrade de övergripande symtomen, samt lesionsstorlek och utseende. Vissa experter har varnat mot den utbredda användningen av i3c och dimtillskott för cancerförebyggande hos människor tills deras potentiella risker och fördelar förstås bättre. Informationen om kostfaktorer och kosttillskott, mat och drycker på denna webbplats täcker inte alla möjliga användningar, åtgärder, försiktighetsåtgärder, biverkningar och interaktioner. I3c har nyligen blivit tillgängligt som ett näringstillskott och ger en attraktiv naturlig produkt för läkemedelsutveckling i läkemedelsindustrin. Kosthaltiga desmutagener kan fungera som kemiska inaktiveringsmedel, enzymatiska inducerare, scavengers eller antioxidanter. Dim finns utan recept som kosttillskott, ensamt eller i kombinationsprodukter. Även om tillskott med i3c och dim kan förändra östrogenmetabolitprofiler hos kvinnor, är effekterna av i3c och dim på bröstcancerrisken inte kända.

Relaterad produkt:
Now Foods, Sunflower Liquid Lecithin, 16 fl oz (473 ml), kr80.00 - Kosttillskott, Lecitinvätska, Matoljor Vin Och Ättika Sverige

Indol 3 Karbinol, Antioxidanter, Kosttillskott: Thorne Research, Indole-3-Carbinol, 60 Capsules

Det höga antioxidantvärdet gör det till ett utmärkt val för att uppnå och bibehålla helhetens välbefinnande. Använd autoskepp och tjäna för att spara tid och pengar och aldrig vara utan de vitaminer, kosttillskott eller andra hälsoprodukter som ingår i din dagliga rutin. I vissa djurmodeller visade sig i3c-tillskott förbättra cancerframkallande cancerutveckling när den gavs kroniskt efter karcinogenet (96-99). Preliminära bevis för att i3c och dim kan öka aktiviteten för cyp1a2 (111, 112) Föreslår dock potentialen för i3c eller dim-tillskott att minska serumkoncentrationerna av läkemedel som metaboliseras av cyp1a2. Detta beprövade antioxidantteam inkluderar quercetin, gurkmejaxtrakt och bioflavonoider med citrus. Sök efter: Interaktion med mediciner, kosttillskott. Begränsade bevis från preliminära studier antydde att i3c-tillskott kan hjälpa till att behandla tillstånd relaterade till humant papillomavirus (Hpv) -infektion, såsom cervikal/vulvar intraepitelial neoplasier och återkommande respiratorisk papillomatos. Studier har visat att i3c-tillskott kan hjälpa till att upprätthålla bröstets och andra reproduktionsorganers hälsa. Att äta rätt, sova tillräckligt, minska stress och stödja din kropp med rätt kosttillskott kommer att gå långt mot att få dig tillbaka till hälsan. Både det är hög biotillgänglighet och betydande nrf2-inducerande kapacitet bidrar till den terapeutiska potentialen för sulforafan-ger avgivande tillskott.

Studien visade också att selentillskott förbättrade metaboliska markörer för insulinkänslighet, vilket kan vara förknippat med förbättrad immunsystemfunktion. Våra näringstillskott och hälsoprodukter litar på av sjukvårdspersonal och konsumenter över hela världen. Forskning tyder på att fucoxanthin har 13,5 gånger antioxidantkraften hos vitamin E. Ingen av dessa indoler orsakade en förhöjning av varken aldo-keto reduktas 1c1 (Akr1c1) eller gamma-glutamylcysteinsyntetas tung underenhet (Gcs (H)), men dim, i3c och icz gav en mycket blygsam ökning i nad (P) h : Kinonoxidoreduktas 1 (Nqo1). Enligt forskare erkänns östrogenkinoner nu som en betydande mekanism för östrogenmedierad cellskada.På grund av dess lipofila natur och låg molekylvikt uppvisar sulforaphane signifikant högre biotillgänglighet än de polyfenolbaserade kosttillskotten som också aktiverar nrf2, nrf2-aktivering inducerar cytoprotektiva gener såsom de som spelar nyckelroller i cellulära försvarsmekanismer inklusive redoxstatus och avgiftning. En liten placebokontrollerad studie hos kvinnor undersökte effekten av oral i3c-komplettering på progressionen av prekancerösa livmoderhalsskador klassificerade som cervikal intraepitelial neoplasi (Cin) 2 eller cin 3. Så även om detta kan ha troligtvis hänt på egen hand utan arbete på min del, jag ville dela tillskotten jag tog bara för att de hjälpte lite.

Det framgår att bevis på att indoler och isotiocyanater kan stimulera antingen xenobiotiskt responselement- eller antioxidant svarelementdriven genuttryck står för de två grupperna av fytokemikalier som inducerar olika genbatterier. I en liten klinisk prövning ökade svagt tillskott i en dos av 108 mg/dag under 30 dagar urinutskillnaden hos urin hos postmenopausala kvinnor med en historia av bröstcancer. Sgs broccoli frö extrakt som används i hormonskydd är en supergrönsak som ger utökat antioxidantstöd och har en mycket hög glukoraphaninnivå (13%). Hans forskning om fördelarna med vitaminer och kosttillskott gav ett djupt engagemang för välbefinnande i alla åldrar och en önskan att dela sina resultat med andra. Nu ger indol-3-karbinol (I3c) kraftfullt antioxidantstöd. Forskning tyder på att när sgs bryts ned till sulforaphane (dess aktiva form), det säkert och effektivt upregulerar nrf2-systemet, aktiverar antioxidant svar element (Are), förbättrar produktionen av viktiga antioxidanter och aktiverar vitala fas II avgiftningsenzymer. Nu ger i3c ett kraftfullt antioxidantskydd som hjälper till att förhindra cellskador orsakade av fria radikaler.

Relaterad produkt:
PlantFusion, Complete Protein, Rich Chocolate, 1 lb (450 g)

Thorne Research Indole 3 Carbinol – Indol 3 Karbinol, Antioxidanter, Kosttillskott

Thorne Research Indole 3 Carbinol: Det är en kraftfull antioxidant och kan skydda celler och dna mot kemisk skada. Estrodim är ett målinriktat tillskott som kombinerar de synergistiska fördelarna med de korsformiga grönsaksmetaboliterna i3c och dim för att stödja korrekt östrogenmetabolism. Rödbetor innehåller en antioxidant som kallas alfa-lipoic acid, som kan vara till hjälp för diabetesrelaterade nervproblem, kallad diabetisk neuropati. Goji bär är till exempel en rik källa till antioxidanter. Det är det otäckaste luktande och smakliga tillskottet jag någonsin har stött på. På grund av brist på vetenskapligt stöd är det för tidigt att rekommendera diindolylmetantillskott som en standardbehandling för alla hälsotillstånd. Som ett näringstillskott ger i3c viktigt näringsstöd för leverens avgiftning av östrogener och spelar därmed en viktig roll för att stödja kvinnors reproduktiva hälsa.

Tomater innehåller lykopen, som är en kraftfull antioxidant som kan spela en roll i förebyggande av cancer. Emellertid behövs randomiserade kontrollerade studier för att avgöra om i3c-tillskott är fördelaktigt. Dessutom har studier visat att i3c-tillskott kan bidra till att upprätthålla ett hälsosamt endokrin svar hos både män och kvinnor. Bruna havsgrönsaker, såsom kelp och wakame, innehåller en annan potent antioxidant som kallas fucoxanthin. Det har gjorts flera studier för att stödja de potentiella fördelarna med vitaminer och naturliga kosttillskott för att rensa hpv-infektion och läka förändringar i livmoderhalsen. Enzymetisk aktivitet av kinonreduktas, ett surrogat av enzymaktivitet i fas 2, analyserades med den menadionkopplade reduktionen av tetrazoliumfärgämne. Denna studie utvärderade effekterna av slipning och huggning med/utan mikrovåg på de hälsoeffektiva komponenterna och antioxidant, antiinflammation och anti-spridningskapacitet i kommersiella grönkål och broccoli-prover. Tillägget i sig har hjälpt enormt. Resveratrol är en av de mest kraftfulla antioxidanter som vetenskapen känner till. En liten okontrollerad studie av i3c-tillskott (375 mg/dag) hos kvinnliga sle-patienter fann att i3c-tillskott ökade urin 2: 1: 16He 1-förhållandena, men studien fann ingen signifikant förändring i symtom efter tre månader. Potentiella mekanismer för östrogenkinonkarcinogenes. C-vitamin fungerar som en viktig antioxidant i hjärnan och kan hjälpa till att förebygga kognitiv nedgång när vi åldras.

Även om att äta mer kruciferösa grönsaker skulle vara perfekt, minskar tillagningsprocessen mängden i3c som är tillgänglig för absorption i kroppen, så att tillskott kan hjälpa till att nå näringsbehov. Säkerheten för i3c eller dim tillskott under graviditet eller amning har inte fastställts. Lite ökningar av serumkoncentrationerna i leverenzymet, alaninaminotransferas (Alt) observerades hos två kvinnor som tog ospecificerade doser av i3c-tillskott under fyra veckor.Varje kvinna tog en placebokapsel eller en i3c-kapsel dagligen i totalt fyra veckor; ingen av kvinnorna upplevde några betydande toxicitetseffekter. Vi erbjuder stolt dig vårt ständigt växande urval av vitamin- och tilläggsprodukter som är utformade för att hjälpa dig att uppnå dina wellnessmål till branschens lägsta kostnad! Om du använder läkemedel eller läkemedel som du har fått av en läkare eller har fått recept, måste du rådfråga den aktuella läkaren eller en lika kvalificerad vårdpersonal innan du använder något näringstillskott. Som en dimer (bildad kemisk struktur av två ämnen) av indol-3-karbinol främjar dim en fördelaktig östrogenmetabolism hos båda könen som stöder bildandet av friska östrogenmetaboliter och ökar potentialen för större antioxidantaktivitet.

Östrogenförhållandet i urin (En biomarkör som är omvänt relaterad till bröstcancerutveckling) förändrades inte signifikant efter tillskottet. miranon påtar sig inget ansvar för åtgärder som vidtagits efter att ha besökt dessa sidor och tar inte ansvar om man missbrukar tillägg. En tilläggsdos på ungefär 100 mg dim har noterats för att förändra urinöstrogener på ett sätt som anses spegla mindre östrogenicitet. Vi tror på hälsa och vitalitet i alla åldrar, varför våra näringsforskare och innovationsexperter kontinuerligt söker i världen efter bättre ingredienser och nya vetenskapliga forskningsresultat för att skapa vitaminer, kosttillskott och hälsoprodukter som enkelt passar in i ditt moderna liv. Nästan 50 år senare fortsätter vi att innovera vitaminer och kosttillskott som stöds av vetenskap, och levererar wellness-lösningar som hjälper människor att leva helt enkelt sundare tillsammans och hitta vitalitet i alla åldrar. Dessutom indikerar vissa djurstudier att i3c-tillskott kan ha tumörfrämjande effekter. Probiotika är fördelaktiga bakterier som finns i kroppen och i vissa livsmedel och kosttillskott.

Rådgör alltid med en kvalificerad sjukvårdspersonal innan du börjar diet eller träningsprogram eller tar något kosttillskott. Andra potenta antioxidanter i tomater, såsom lutein och zeaxanthin, kan skydda synen. Potentialen för i3c-komplettering för att skifta endogen östrogenmetabolism mot den mindre östrogena metabolitten 2he 1 och bort från den mycket östrogena metaboliten 16he 1 (se anti-östrogena aktiviteter) ledde till intresse för dess användning i sle. Konsumera immunförstärkande livsmedel med massor av vitaminer och antioxidanter kända för sin förmåga att bekämpa virus. Mangostan innehåller antioxidanter kända som xantoner, föreningar som har starka antioxidantegenskaper. Sulforaphane och dess sulfid- och sulfonanaloger inducerade både kinonreduktas- och glutationtransferasaktiviteter i flera musvävnader.