Sverige Apotek: Naturliga Hälsoprodukter: Mjölktistel Silymarin, Örter, Homeopati

Solgar, Milk Thistle Herb Extract, 150 Vegetable Capsules

Solgar, Milk Thistle Herb Extract, 150 Vegetable Capsules Review

kr199.00

Visa i webbshop >>

Produktnamn: Solgar, Milk Thistle Herb Extract, 150 Vegetable Capsules
Produkt Antal: 150 Count, 0.32 kg, 7.1 x 7.1 x 12.7 cm
Produktkategori: Mjölktistel Silymarin, Homeopati, Örter, Sverige

Relaterad produkt:
Celtic Sea Salt, Light Grey Celtic, Vital Mineral Blend, 1 lb (454 g)

PhytO2X-system, sedan 1947, standardiserad, full kraft, (Silybum Marianum), örttillskott, gluten, vete och mejerifria, lämpliga för vegetarianer, Kosher Parve, Solgar’s Standardized Full Power (SFP) örter utvecklas genom en unik process som integrerar ideologierna för både traditionell ört och standardiserad örtteknik. För att säkerställa konsistenta och tillförlitliga nivåer av phytonutrient isolerar vi en kontrollerad mängd av dessa viktiga aktiva växtföreningar. Sedan blandar vi dessa förbättrade, “standardiserade” föreningar med alla komponenter som förekommer naturligt i hela råa örten. Resultatet är ett kraftfullt standardiserat örtekstrakt av hög kvalitet med alla synergistiska och fördelaktiga egenskaper som finns i naturen.

Mjölktistel Silymarin, Homeopati, Örter: Solgar, Milk Thistle Herb Extract, 150 Vegetable Capsules

Nedan redogör vi för örter och livsmedel som minskar fet lever som en del av leverdetoxprogrammet. Studier blandas emellertid om mjölstistel förbättrar leverfunktionstest eller livskvalitet för personer med kronisk aktiv hepatit b eller c. På grund av dess antioxidant och antiinflammatoriska effekter kan mjölktistel vara ett användbart komplement för personer med akne. En ytterligare användbar källa för information om vissa otc-tillskott och örter är det nationella biblioteket för medicin. Först, eftersom de är mycket mindre reglerade än receptbelagda läkemedel, kan smink, mängd aktiva ingredienser och styrka av olika kosttillskott variera ganska mycket mellan märken eller leverantörer, eller över tid från en enda leverantör, men certifiering av oss farmakopekonvention, en icke-statlig grupp, ger viss säkerhet om innehållet i otc-tillskott och örter. Purposemilk-tistel, en växtbaserad förening, är det kosttillskott som oftast tas av patienter med kronisk leversjukdom. Den tyska kommissionen rekommenderar användning av mjölstistel för dyspeptiska klagomål, toxininducerad leverskada, levercirrhos och som en stödjande terapi för kroniska inflammatoriska levertillstånd. Namnet mjölktistel kommer från berättelsen om den jungfruliga Mary som skyddade sig under mjölstistelens törriga löv under ammande jesus.

Det mesta av silymarinet koncentreras i proteinskiktet på fröskal (Pericarp). Den här artikeln belyser den nuvarande praxis och rekommenderade förbättringar av naturliga läkemedel vid behandling av leversjukdomar och ger några specifika exempel för att betona förebyggande och hantering av biverkningar av naturliga medel och föreslår att naturmedicin bör användas försiktigt för att behandla leverproblem. Vissa bevis finns på den positiva effekten av dessa mjölkstistelföreningar på bentätheten hos råttor och möss som har genomgått ovariektomi. Health canada har registrerat två mjölktistelprodukter i kategorin örter och naturliga produkter, en flytande beredning och en kapsel, och fyra mjölkstistelprodukter i kategorin homeopat, inklusive formuleringar för flytande, pellets, kula, granulat och tablett. I en studie av råttor som fick etanol under specifika veckor i graviditetsperioden resulterade samadministrering av silymarin med etanol i några brister i det rumsliga arbetsminnet hos råttor på postnatal dag 60, vilket antydde att silymarin gav en skyddande effekt mot alkoholinducerade inlärningsproblem. På grund av den relativa bekvämligheten, säkerheten och effekten ökar nu naturmedicinen världen över. När silymarin kombinerades med dessa medel minskades emellertid serumindex och levermarkörer.

Relaterad produkt:
Herb Pharm, Shatavari, 1 fl oz (30 ml)

Mjölktistel Silymarin, Homeopati, Örter: Solgar, Milk Thistle Herb Extract, 150 Vegetable Capsules

Biverkningar för mjölstistel är i allmänhet tarmstörningar som diarré, illamående eller uppblåsthet. I en multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad studie, 154 patienter med kronisk hepatit c och förhöjda altnivåer som utan framgång behandlades med interferon, silymarin 420 mg eller 700 mg 3 gånger dagligen under 24 veckor minskade inte signifikant altnivåerna. Mer forskning måste utföras innan en definitiv lista över fördelarna med mjölstistel kan bekräftas. Effekten av silymarin på capecitabin-inducerat hand-fot-syndrom utvärderades hos 40 patienter med gi-cancer i en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie. Hos ovariektomiserade råttor förhindrade behandling under 12 veckor med silymarin benförlust, antingen genom att öka bildningen via en effekt på kalcium, fosfor, osteocalcin och parathyreoidahormon eller genom direktverkan med östrogenreceptor-beta. Det finns inga riktlinjer för lämplig användning av mjölktistel. Alternativt kan detta relateras till effekten av silymarin på avgiftningssystem. I en dubbelblind, placebokontrollerad studie tilldelades 50 barn som genomgick behandling för akut lymfoblastisk leukemi och som hade kemoterapirelaterad hepatotoxicitet slumpmässigt att få silymarin eller placebo under en 4-veckors period. Studier har visat förbättringar i leverfunktionen hos personer med leversjukdomar som har tagit ett mjölstistertillskott, vilket tyder på att det kan bidra till att minska leverinflammation och leverskada.

Men nu har fler bevis kommit: I en noggrann, dubbelblindad studie finansierad av de nationella hälsoinstituten fann forskare vid University of North Carolina att mjölktistel inte hade någon verklig effekt på personer med kronisk hälsa hepatit C. I traditionell kinesisk medicin kallas mjölktistel da ji, medan frönen kallas shui fei ji. Fokus på traditionell kinesisk medicin i hepatit c-virus. Kommissionen godkände den interna användningen av råmjölkstistelfruktberedningar för dyspeptiska klagomål. Den kinesiska örten bupleurum har antiinflammatoriska egenskaper och har historiskt använts för att behandla leversjukdomar. Användningen av örter är en tidshöjd strategi för att stärka kroppen och behandla sjukdomar. Resultat: Inom traditionell medicin har silybum marianum införts som hård barry och används för behandling av lever, gallblåsan och hudsjukdomar, svullnad och förstärkning av matsmältningen; I dag har effekterna av denna växt i många studier studerats, och egenskaper, såsom behandling av lever-, njure- och hudsjukdomar, blodglukoskontroll och lipidmetabolism, förstärkning av immunsystemet och dess cancereffekter har visat sig. Testmetoder för innehållet av silymarinkomponenter håller på att upprättas vid livsmedelsutvecklingscentret i portage la prairie. Även om mer forskning behövs om hur det fungerar, tros mjölstistel minska skador på levern orsakad av fria radikaler, som produceras när levern metaboliserar giftiga ämnen.

Som med alla medicinalväxtgrödor är kvalitetskontroll avgörande för att uppnå ett bra försäljningspris, särskilt inför den förväntade intensiva konkurrensen de närmaste åren. Även om det är möjligt att mjölktistel kan spela en roll i behandlingen av leversjukdom och vissa typer av cancer finns det för närvarande inte tillräckligt med bevis för detta. Tala med din läkare innan du tar någon ört eller tillskott om du har leversjukdom. 70% av extraktvikten så att en tablett på 200 mg innehåller 140 mg silymarin, eller 200 – 400 mg per daglig dos. Även om den terapeutiska effekten av örter är gynnsam, måste biverkningar behandlas med största möjliga omsorg. För att undvika komplikationer, råda alltid din läkare om alla kosttillskott eller växtbaserade läkemedel du tar. Därför är den största utmaningen i denna översyn att diskutera de olika molekylära mekanismerna för silymarin antiproliferativa och apoptotiska effekter; de flesta av dem studerade till stor del i olika typer av cancer hittills. En ogynnsam reaktion på växtmedicinens mjölkstistel (Silybum marianum). Sammanfattning mjölktistel anses vanligtvis säker. Personer med akne upplever ofta förbättringar när de ökar effektiviteten i levern med en växtbaserad rens.

Relaterad produkt:
Herb Pharm, Dong Quai, 1 fl oz (30 ml)

Solgar Milk Thistle Silymarin – Mjölktistel Silymarin, Homeopati, Örter

Solgar Milk Thistle Silymarin: Sextio kvinnor på den psykiatriska avdelningen på ett italiensk sjukhus valdes ut för försöket, alla hade behandlats med antingen fenotiaziner och/eller butyrofenoner i minst fem år. I en pilot, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk prövning, administrerades sjukhusinvesterade patienter som fick cisplatin placebo eller oral silymarin 420 mg/dag i 3 uppdelade doser som började 1 till 2 dagar före cisplatininitiering och fortsatte till slutet av 3 cykler av 21-dagars kemoterapi. En studie på bröstcancerpatienter tittade på applicering av silymaringel på huden på bröstväggen efter en mastektomi och under strålbehandlingsbehandling. Händelsen var inte en olycka, utan det oundvikliga resultatet av att västerländska läkare administrerade kinesisk medicin utan att tillämpa de underliggande principerna för traditionell kinesisk medicinsteori i Japan. Du kommer att se mycket märkbara skillnader i din hälsa när du tar upp de livsmedel och örter som gynnar din lever. Sedan under medeltiden rekommenderades mjölktistel för att behandla levertoxicitet. Det har använts som ett läkemedel i över 2000 år som mjölkstimulant, för lever-, njur- och mjälteproblem, för gulsot, gallsten och menstruationssmärta. Kinesiska medicinalväxter för asymptomatiska bärare av hepatit b. Kompletterande och alternativ medicin vid kronisk leversjukdom. De exceptionella fördelarna med mjölktistel beror på dess antioxidantegenskaper, som hjälper till att optimera hälsan och välbefinnandet.

Enligt undersökningen rapporterade personer med hepatit c färre symtom och en något bättre livskvalitet när de tog mjölkstistel trots att de inte hade någon mätbar förändring i viral aktivitet eller leverinflammation. Om du har skrumplever kommer din läkare att vara försiktig när du ordinerar mediciner eftersom många mediciner orsakar komplikationer hos personer med leversjukdom. Många av de medicinska och vetenskapliga termerna som används i denna sammanfattning är hypertextlänkade (vid första användningen i varje avsnitt) till nci-ordboken för cancertermer, som är inriktad på ingen expert. De aktiva beståndsdelarna i denna ört, såsom flavonoider och caffeoylkininsyra, kan vara ansvariga för denna effekt.Sammanfattande initiala teströrs- och djurstudier har visat att mjölktistel har några lovande egenskaper som kan göra det användbart för att skydda hjärnfunktionen. Med tanke på den begränsade mängden mänsklig data kan användning av mjölktistel/silymarin som behandling för cancerpatienter inte rekommenderas utanför sammanhanget av väl utformade kliniska studier. Med tanke på den begränsade mängden mänsklig data kan användning av mjölktistel/silymarin som behandling för cancerpatienter inte rekommenderas utanför sammanhanget av väl utformade kliniska studier. Olika delar av mjölstistelanläggningen kan användas för att behandla olika hälsotillstånd. Patienter i en farmakokinetisk fas i studie för utvärdering av absorptionsegenskaper och bestämning av effektiva doser fick ökande orala doser av silymarin.

Fler studier behövs innan det kan fastställas hur silymarin kan användas för att stödja personer som genomgår cancerbehandling. En studie på möss fann att mjölktistel-extrakt hjälpte till att minska insulinresistensen. De gamla grekiska och romarna använde mjölktistel för ormbitar. Tio randomiserade studier har rapporterats hos patienter med hepatit eller skrump, och en slumpmässig studie har rapporterat användningen av silymarin som profylax mot iatrogen levertoxicitet. Även om många av dessa studier har gett uppmuntrande resultat, har inga av resultaten upprepats i kliniska prövningar på människor. Laboratoriedata tyder på att silymarin och silybin skyddar levern från skador orsakade av giftiga kemikalier. På detta sätt kan mjölktistel hjälpa till att förbättra kognition och behandla degenerativa tillstånd som påverkar sinnet. En källa föreslår dagliga doser av 12 till 15 g torr frukt för dyspepsi och störningar i gallvägssystemet, medan ett extrakt som innehåller 200 till 400 mg/dag silymarin anses vara effektivt vid olika leversjukdomar. Vid uppföljning var användning av silymarin förknippad med minskad progression av fibros till cirros men utan påverkan på kliniskt resultat.

Neopterin, en markör för cellulär immunsystemaktivering och tnf-alfa minskade i båda grupperna efter silymarinbehandling, medan produktionen av interferon-gamma och il-4 ökades. Andra studier har undersökt användningen av mjölktistel hos patienter med hyperlipidemi, diabetes och amanita phalloides (Fr). Silybin och silymarin har studerats vid behandling av åldrande hud och rosacea, samt i förebyggande av hudcancer. Det finns blandade data angående mjölktistelns förmåga att utöva hämmande eller induktiv aktivitet på cytokrom p450 (Cyp-450) 1a2, 2c19, 2d6, 2e1 och 3a4, såväl som p-glykoprotein. Analys av egenskaperna hos traditionell kinesisk medicin och klinisk användning av västerländsk medicin hos patienter med viral hepatit baserat på data från det verkliga sjukhusinformationssystemet Mjölktistel kan ha östrogenliknande effekter, så personer med hormonkänsliga tillstånd bör använda denna ört med försiktighet. Men finns det några bevisade hälsofördelar med mjölktistel? Den här artikeln undersöker 10 potentiella fördelar med mjölktistel och undersöker om det finns några vetenskapliga bevis som stöder dess användning.

De aktiva ingredienserna i mjölktistel är en grupp växtföreningar som tillsammans kallas silymarin.