Sverige Apotek: Naturliga Hälsoprodukter: Kosttillskott, Matsmältning, Fiber, Pektin

Source Naturals, PectImmune, Modified Citrus Pectin, 750 mg, 120 Capsules

Source Naturals, PectImmune, Modified Citrus Pectin, 750 mg, 120 Capsules Review

kr210.00

Visa i webbshop >>

Produktnamn: Source Naturals, PectImmune, Modified Citrus Pectin, 750 mg, 120 Capsules
Produkt Antal: 120 Count, 0.16 kg, 6.4 x 6.4 x 12.7 cm
Produktkategori: Pektin, Fiber, Matsmältning, Kosttillskott, Sverige

Relaterad produkt:
Natural Factors, Organic MacaRich, Super Strength Power Maca, with Ginseng, 500 mg, 90 Veggie Caps, kr140.00 - Hälsa, Män, Maca, Kosttillskott, Adaptogen Sverige

Kosttillskott, för cellulär immunhälsa, pektin, är en löslig kostfiber som är naturligt närvarande i citrusfrukter som inte kan tas upp i mänskliga matsmältningskanalen. Pektin kan emellertid modifieras för att förkorta molekylkedjan. Denna process skapar mindre polysackaridfragment som lätt absorberas och används i kroppen. Source Naturals Modified Citrus Pectin består av mycket korta kedjor av molekyler med samma molekylvikt som använts i senaste vetenskapliga studier. Beståndsdelarna i modifierat citruspektin som tros vara ansvariga för dess gynnsamma egenskaper är galaktosylfraktionerna. Deras toxinbindande egenskaper i blodströmmen kan bidra till att främja god hälsa.

Denna översyn kommer att fokusera på isolerade funktionella fibrer (t.ex. fibertillskott) vars effekter på kliniska resultat har utvärderats enkelt i välkontrollerade kliniska studier. Varje tablett innehåller en balanserad 460 mg blandning av naturliga, lösliga och olösliga vegetabiliska fibrer som härrör från citronpektin och sockerbetor som kompenserar för det relativt låga fiberinnehållet i moderna dieter. G, torra bönor och ärtor), nötter, frön och fullkorn är i allmänhet mer koncentrerade källor till fiber än frukt och grönsaker. Äpplen är laddade med vitamin C, särskilt i skinnen, som också är fulla av fiber, sade flores. Det finns en del forskning som visar att äpplepektin kan förbättra upptag av järn. Cirka 65% av cikoriaroten är fiber i vikt och är en utomordentligt rik källa till prebiotiska fibrer. Äpplen innehåller olöslig fiber, som är den typ av fiber som inte tar upp vatten.

Det verkar som att vissa fibrer kan öka oral behandlingstid, öka gastrisk retentionstid och eventuellt ha effekter i tarmen via scfa-produktion som kan bidra till mättnad. Att få tillräckligt med löslig fiber utan tillskott kan dock vara utmanande. Enligt Linus Pauling Institute antyder resultaten av slumpmässiga kontrollerade studier att öka lösligt fiberintag gradvis till 12 g till 30 g per dag kan vara fördelaktigt för patienter med ibs-c, även om fibertillskott kan förvärra symtomen hos personer vars huvudsymptom är diarre. Kostreferensintag för energi, kolhydrater, fiber, fett, fettsyror, kolesterol, protein och aminosyror. Högre kontra lägre intag av total fiber visade sig ha samband med 15% lägre risk för typ 2-diabetes (17 studier); risken för typ 2-diabetes var omvänt relaterad till intaget av spannmålsfibrer (13 studier) och olöslig fiber (3 studier) men inte relaterad till intaget av fruktfiber (11 studier), vegetabilisk fiber (11 studier) eller löslig fiber (3 studier). In vitro-studier har visat inulin att selektivt stimulera spridningen av gynnsamma bakterier och begränsa tillväxten av potentiellt patogena bakterier) (Se isolerade fibrer och tillskott) (Granskad i 14). Hela frön passerar genom ditt matsmältningssystem relativt orörda, men om du tuggar frön kan du bli utsatt för gifterna. Äppelpektin är en typ av löslig fiber som finns naturligt i äpplen. Inga föreningar hittades mellan intag av varken olöslig eller löslig fiber och dödligheten av alla orsaker.

Relaterad produkt:
Amazing Grass, Green Superfood, Chocolate Drink Powder, 8.5 oz (240 g), kr210.00 - Kosttillskott, Superfoods Sverige

Pektin, Fiber, Matsmältning, Kosttillskott: Source Naturals, PectImmune, Modified Citrus Pectin, 750 mg, 120 Capsules

Du kan också få en generös fiberkälla från de gröna livsmedel som gröna bönor. En balanserad diet bör innehålla både lösliga och olösliga fibrer. Beviset som kopplar fiberintag och matstrupscancer var uteslutande baserat på observationer från fallkontrollstudier, och för de andra cancerplatserna är bevisen främst härledd från fallkontrollstudier (tabell 2). I vilken utsträckning lösliga fibrer påverkar viskositeten beror på förmågan att bilda icke-kovalenta bindningar med omgivande vattenmolekyler och andra fibermolekyler. Genom att läsa näringsetiketten på förpackade livsmedel är det möjligt att bestämma antalet gram kostfiber per portion (figur 1). De två viktigaste av dessa bildas av slem och kostfiber. De som för närvarande inte äter mycket fiber bör öka mängden gradvis under flera veckor för att hjälpa till att hålla gas och obehag till ett minimum. Känslor av lätt obehag vid krampande smärta kan vara förknippade med en ökning av konsumtionen av kostfiber, särskilt om patienten är förstoppad och/eller ett fibertillskott initieras i en relativt hög dos. Med megaprobiotika för hundar har användare sett stora förbättringar som överträffar alla andra tillägg som tas.

Observationsstudier som har identifierat samband mellan högfiberintag och minskning av risken för kronisk sjukdom har i allmänhet endast bedömt fiberrika livsmedel, snarare än fiber själv, vilket gör det svårt att avgöra om de observerade fördelarna är relaterade till fiber eller andra näringsämnen och fytokemikalier som vanligtvis finns i fiberrika livsmedel. För att underlätta långsiktig efterlevnad av ett fibertillskott är det viktigt att minimera betydande skillnader i avföringsviskositeten.Naturligt förekommande fiber (ofta kallas inneboende) förekommer i livsmedel som grönsaker, fullkorn, frukt, spannmålskli, flingande spannmål och mjöl. För förstoppade patienter innebär varje införande av en ny fiberregim en betydande risk för krampsmärta såvida inte den hårda avföringen först elimineras. Dessa symtom kan minimeras eller undvikas genom att gradvis öka intaget av fiberrika livsmedel och öka vätskeintaget till minst 64 oz/dag (2 liter eller 2 liter/dag). Dessutom finns ett antal fibertillskott tillgängliga. Prospektiva kohortstudier har konsekvent rapporterat samband mellan stora intag av fiberrika livsmedel och låg risk för koronar hjärtsjukdom (Chd) och total hjärt-kärlsjukdom (Cvd). Om du arbetar med någon som är en kresen ätare eller inte vill göra förändringar, kan sådana knep öka fibern i kosten. De immunmodulerande effekterna av pektin beror på strukturen i ryggraden och grenade områden i polysackariden.

Även om ett antal kosttillskott som innehåller inuliner och oligofruktos marknadsförs som prebiotika, har hälsofördelarna med prebiotika ännu inte övertygande visats hos människor (11, 142). Kvinnor med högt lösligt fiberintag hade också en 48% lägre risk för insulinresistens vs. Oavsett om en fiber är löslig eller olöslig, det är viskositet eller förmåga att bilda en gel, och dess vattenhållningskapacitet kan båda spela en roll i det effekter på mättnad. Eftersom pektin kommer från frukt och grönsaker, kan du också öka ditt pektinintag medan du konsumerar lågkalori- och näringsrika livsmedel. En överflödig mängd fiber i kosten kan leda till upprörd mage, gas, uppblåsthet och obehag i buken och smärta. Pektin och/eller modifierat pektin har använts i kliniska studier i doser på 10 till 20 g dagligen. Användning av ett guargummiinnehållande tillskott för viktminskning har förknippats med matstrupen i matstrupen och tunntarmen. Uttalanden om kosttillskott har inte utvärderats av fda och är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom eller hälsotillstånd. Den huvudsakliga mekanismen som ligger bakom den kolesterolsenkande effekten av dessa fibrer är alltså kopplad till deras förmåga att förhindra återupptagning av galla i terminal ileum och underlätta dess eliminering i avföringen. 50 Pektin är den gelbildande fibern i äpplen och har visat sig öka mättnaden.

Relaterad produkt:
Natures Plus, Omega Krill Oil, 600 mg, 60 Liquid-Filled Capsules, kr370.00 - Hälsa, Kvinnor, Kosttillskott, Efa Omega 3 6 9 (Epa Dha), Krillolja Sverige

Source Naturals Pectin – Pektin, Fiber, Matsmältning, Kosttillskott

Källa Naturals Pectin: Det finns ett behov av god kvalitet, randomiserade, dubbelblinda, kontrollerade studier för att undersöka effekten av fibertillskott i behandlingen av förstoppning hos äldre vuxna i långtidsvård eller hos gravida kvinnor och nya mödrar (118, 119). Fibertillskott (också stavfibertillskott) anses vara en form av en undergrupp av funktionell kostfiber, och i USA definieras av institutet för medicin (Iom). Vissa typer av fiber är mer benägna att producera gas än andra. Det finns två typer av fibrer: olöslig och löslig. Fiberrelaterade fördelar med glukoshomeostas har kopplats till viskositeten hos vissa lösliga fibrer (E. På liknande sätt har fda godkänt hälsopåståenden på etiketterna på livsmedel som innehåller minst 1,7 g/portion psyllium: dieter som är låg i mättat fett och kolesterol som innehåller minst 7 g/dag löslig fiber från psylliumfröskal kan minska risken för hjärtsjukdom. Fiberrika livsmedel innehåller vanligtvis både löslig och olöslig fiber.

Exogena fibernedbrytande enzymer är används ofta för att förbättra näringsutnyttjandet och svinprestanda. Analysmetoder kan inte skilja mellan icke-smältbara kolhydrater som gör och inte uppfyller dietfiberdefinitionen. Vissa, men inte alla, fibrer kan förbättra avvikelser i blodets lipid som observerats vid tillstånd som dyslipidemi, övervikt/övervikt, typ 2-diabetes mellitus och metaboliskt syndrom. Det energiska värdet är främst relaterat till jäsbarhet och antinutritiva effekter, där viskösa lösliga fibrer kan ha betydande netto negativt energivärde på grund av försvagande effekter på makronäringsfördelning och absorption, medan lösliga nonviscous fibrer kommer att bidra måttligt till energi genom jäsning. Psyllium, en viskös, löslig, gelbildande fiber som isoleras från psylliumfröskal, finns utan recept i laxermedel, färdiga spannmål och kosttillskott. Ett mindre vanligt problem är när en person äter för mycket fiber för snabbt, vilket kan orsaka matsmältningsproblem. De senaste rapporterna är emellertid ofta motstridiga och de negativa effekterna av dieter med hög fiber påverkas av fiberkällans, typens och inkluderingsnivån. Användare rapporterar att scoot away är mycket effektivare än glandex, ett annat populärt analt glad tillskott.

Närvaron av en styv pektingel inne i partiklarna ger en starkare och mer stabil bärare i sura och alkaliska lösningar, vilket kan förlänga frisättningen av läkemedel.Inom grönsakskoncernen är bönor, ärtor och stärkelsefulla grönsaker den främsta bidragaren till det totala fiberintaget (22%). Båda är viktiga för en sund matsmältning. båda kan hjälpa till att förhindra inte bara divertikulit och förstoppning utan också hjärtsjukdomar, fetma och diabetes. De största hälsofördelarna med fiberkonsumtionen förmedlas därför sannolikt av de bakterier som fibern bidrar till foder. På samma sätt kan en källa till fiber för valpar vara vilken som helst av dessa artiklar som nämns men mosas till en mjukare struktur. Trots det faktum att de är osmältbara av mänskliga matsmältningsenzymer kan fibrer påverka livsmedlets energivärde på två motsatta sätt. Även om bevisen är blandad kan vissa typer av fibertillskott också hjälpa dig att känna dig lite fylligare. Alla är olika, och en eliminationsdiet kan hjälpa dig att identifiera vilka livsmedel som utlöser dina matsmältningsproblem. En översyn av de senaste metaanalyserna av observationsstudier tyder på att fiberförbrukning i kosten är omvänt associerad med risken för cancer i matstrupen, mage, kolon, bukspottkörtel, äggstock och bröst.

Fibrerna anses också vara intakta eftersom de inte har tagits bort från maten. Men många människor, inklusive de med irriterande tarmsyndrom, tål inte fibertillskott och klarar sig bättre genom att inte öka fiber i kosten. Sammantaget tyder bevisen på att pektin kan hjälpa till att sänka totala kolesterolnivån och ldl-kolesterolnivån. Att få tillräckligt med fiber på en låg-fodmap diet kan vara svårt eftersom bra fiberkällor som fullkornsbröd och de flesta baljväxter är uteslutna, säger haller. Läs vidare för en hoppstartguide för matsmältningsenzymer: Vad de är, när de hjälper och vad de ska leta efter. För närvarande saknas bevis från slumpmässiga kontrollerade studier av ett orsakssamband mellan fiberintag och risk för cancer. Små hundar behöver bara 1 ton fiber servering i motsats till större hundar. Det är emellertid ibland svårt med en typisk modern kost som innehåller bearbetade livsmedel och stora mängder socker och syntetiska ingredienser att äta tillräckligt med jästmat och livsmedel med mycket fiber. Det är viktigt att konsumera rätt mängd fiber varje dag, spridd över hela dagen. Dessa inkluderar betaglukan, tandkött, pektiner och psyllium. Husdjur tycks njuta av smaken av denna fiberkälla för hundar och det har fått användare att gilla om sin friskhet.

Fermentering av fiber resulterar i bildning av kortkedjiga fettsyror (acetat, propionat och butyrat) och gaser.