Sverige Apotek: Naturliga Hälsoprodukter: Kosttillskott, Kvinnors Hälsa

Nature’s Way, Soy Isoflavones, Standardized, 60 Veg Capsules

Nature's Way, Soy Isoflavones, Standardized, 60 Veg Capsules Review

kr100.00

Visa i webbshop >>

Produktnamn: Nature’s Way, Soy Isoflavones, Standardized, 60 Veg Capsules
Produkt Antal: 60 Count, 0.05 kg, 10.7 x 5.1 x 5.1 cm
Produktkategori: Kvinnors Hälsa, Kosttillskott, Sverige

Relaterad produkt:
Mason Natural, Relax & Sleep, 90 Tablets

Premium-extrakt, 40% isoflavoner, kosttillskott, certifierat autentiskt Tru-ID, glutenfritt, vegetariskt, peri-menopauselättnad med soja-isoflavon-fytoöstrogener, våra standardiserade soja-isoflavoner är noggrant testade och producerade till överlägsna kvalitetsstandarder.

Kvinnors Hälsa, Kosttillskott: Nature's Way, Soy Isoflavones, Standardized, 60 Veg Capsules

Jag tittade på detta doterra-tillägg som ett naturligt alternativ. Mayo-kliniken erbjuder möten i Arizona, Florida och Minnesota och på Mayo-klinikens hälsosystem. Säkerhetsprofilen för isoflavoner i kombination med deras fördel för den allmänna hälsan gör dem till ett övertygande behandlingsalternativ för kvinnor efter menopaus som inte vill eller inte kan ta hormonersättningsterapi. I en 24-månaders, dubbelblind studie av 389 postmenopausala kvinnor med mild benförlust förbättrade användningen av genistein i en dos av 54 mg dagligen signifikant bentäthet jämfört med placebo. Effekter av sojaprotein och sojabönisoflavoner på sköldkörtelfunktionen hos friska vuxna och hypotyreospatienter: En översikt av relevant litteratur. Vidare, i en nyligen randomiserad, placebokontrollerad studie, misslyckades sojaisoflavontillskott (50 mg/dag under ett år) inte bröstdensitet hos kvinnor (åldrar, 30 till 75 år) med bröstcancer. Det största problemet med svarta cohosh-kosttillskott är att det har funnits flera rapporter om allvarlig leverskada.

En nyligen genomförd studie av kinesiska postmenopausala och ekvaproducerande kvinnor visade inga fördelar med daglig tillskott med sojamjöl (40 G) eller daidzein (63 mg) under sex månader på frekvensen eller svårighetsgraden av menopausala symtom. Frågan om sojas hälsofördelar eller risker har blivit mer akut när konsumtionen av soja- och sojaprodukter ökar, särskilt bland kvinnor som vill ersätta hormonbehandling. På grund av detta är en populär teori att tidig exponering för soja kan vara det som skyddar kvinnor från bröstcancer. Vi fann en statistiskt signifikant invers relation med paritet hos alla kvinnor, men inte hos parösa kvinnor. Effekter av isoflavonrika sojabaserade tillskott på kognitiv funktion hos postmenopausala kvinnor. Vi sammanfattade bevis som visar att isoflavoner i kosten eller tillskott har en skyddande effekt på människors och djurs hälsa. Trots de många hälsofördelarna för människor och djur förblir appliceringen av isoflavoner kontroversiell på grund av deras anti-östrogena egenskaper. En dubbelblind, slumpmässig studie tilldelade 99 premenopausala kvinnor 136,6 mg isoflavoner (som aglykonekvivalenter) och 98 till placebo i 5 dagar per vecka i upp till 2 år.

Relaterad produkt:
Optimum Nutrition, Gold Standard, 100% Whey, Cookies & Cream, 4.63 lbs (2.1 kg)

Kvinnors Hälsa, Kosttillskott: Nature’s Way, Soy Isoflavones, Standardized, 60 Veg Capsules

De huvudsakliga påståendena för fytoöstrogentillskott är minskning av klimakteriebesvär, främjande av kardiovaskulär hälsa, främjande av benhälsa och ökad brösthälsa. Vissa studier fann att tillskott med sojaprodukter, sojaproteinproteiner eller sojaisoflavoner kan minska eller bromsa ökningen av serum-psa-koncentration hos män med lokaliserad prostatacancer före behandling (48-50), liksom hos de med psa-biokemiska återfall efter strålbehandling och/eller prostatektomi (51-53). Som en sekundär åtgärd analyserade forskare också hudens elasticitet och fann en förbättring hos kvinnorna som fick isoflavonerna jämfört med de som fick placebo. Hans arbete har dock kritiserats eftersom han använde möss vars äggstockar togs bort och därför hade nästan inget östrogen, ännu mindre än en postmenopausal kvinna skulle ha. Det starkare förhållandet mellan intag av isoflavon och andelen som rapporterar att vara nollformig eller aldrig har varit gravid hos kvinnor som hade problem att bli gravid antyder dock en biologisk effekt av isoflavoner. Isoflavoner verkar ha vissa fördelar för klimakteriet. Efter screening inledde kvinnor en inkörningsperiod på 2 veckor med dokumentation av värmevallningar i en dagbok.

Cl genomförde test på kosttillskott i klimakteriet för att bestämma exakt vad var och en innehöll. Hon tog också ett tillskott som innehöll 55 milligram isoflavoner, en renad form av fytoöstrogen i soja. Varje ämne var friskt på basis av medicinsk historia, liksom fysiska och biokemiska undersökningar. Även om farhågor har uttryckts av vissa experter att sojaisoflavoner kan störa effekten av orala preventivmedel, fann en studie av 36 kvinnor lugnande resultat. Ändå återstår det att klargöra om tillskott med sojaisoflavoner kan vara till någon nytta för perimenopausala/tidiga postmenopausala kvinnor före den akuta förlusten av östrogen eller för äldre postmenopausala kvinnor med etablerad osteoporos. Tillverkad med optisoy, ett optimerat sojakstrakt, hälsosam kvinna, sojokvalitetstillskott, fungerar på grund av optisoy, en unik sojaxtraktformel som har utformats specifikt för kvinnors menopausala behov. Innan rekommendationer om fytoöstrogentillskott kan göras på ett säkert sätt måste vi ha mer information om effekterna av extrakten på ben, hjärta och brösthälsa.

Det fanns 370 fall av lungcancer, och 340 av dessa var hos kvinnor som aldrig hade rökt.Denna systematiska översyn syftar till att sammanfatta den aktuella litteraturen om isoflavontillskott, med fokus på de aktiva ingredienserna daidzein, genistein och s-equol, och tillhandahålla ett ramverk för att vägleda framtida forskning. Finns det hälsofördelar med att äta soja? Oro över potentiella biverkningar av hormonersättningsterapi (123, 124) Har lett till ett ökat intresse för användning av fytoöstrogentillskott vid hanteringen av menopausala symtom. I studie 2 ingick 200 friska kvinnor inom 2 år efter början av klimakteriet som rekryterades För att bedöma effekterna av högdos sojaisoflavoner på benomsättningsmarkörer (figur 2b). De japanska studierna gjordes också på kvinnor som hade ätit soja sedan de var spädbarn. Resurskonflikt och samarbete mellan mänsklig värd och mikrobiota i tarmen: Implikationer för näring och hälsa.

Relaterad produkt:
Carlson Labs, Vitamin K2 MK-7, 45 mcg, 90 Soft Gels

Nature’s Way Women’s Health – Kvinnors Hälsa, Kosttillskott

Naturens väg Kvinnors hälsa: Även om biochanin a, 5-ome-genistein, 7-ome-genistein, irisolidon och formononetin inducerar något transkription med hennes p, fungerar de som antagonister i induktion av transkription med 17 beta östradiol. Undergruppsanalys utvärderade effekterna för transdermal och oral behandling och för diabetiska och icke-diabetiska kvinnor. Varje ämne fullbordade en 3-d dietrekord och fick en hälsokontroll, inklusive urin- och blodprovtagning för biokemisk analys. Vi drar slutsatsen att i epidemiologiska studier är mätningar av plasmakoncentration eller urinutsöndring av dessa isoflavoner användbara biomarkörer för intag av kost och viktiga för studier om deras relation till människors hälsa. Denna produkt kan negativt interagera med vissa hälso- och medicinska tillstånd, andra receptbelagda läkemedel, livsmedel eller andra kosttillskott. Men sojans effektivitet när det gäller att lindra symptomen på klimakteriet eller på något sätt förbättra hälsan är obevisad. Enligt det amerikanska cancersamhället bör kvinnor med östrogenreceptorpositiv bröstcancer inte ta isoflavontillskott, även om soffood anses hälsosamt och säkert. Swanson Healths renhets- och styrketestning börjar med vår ingrediensinriktning, fortsätter genom tillverkning och går utöver när en produkt träffar hyllan. Eftersom östrogen till exempel kan stimulera celler för bröstcancer finns det teoretiska problem att isoflavoner kanske inte är säkra för kvinnor som redan har haft bröstcancer.

Ändå fann en nyligen metaanalys av 10 randomiserade kontrollerade studier en signifikant förbättring av den sammanfattade sammanfattningen av kognitiva funktionstester hos friska postmenopausala kvinnor kompletterade med 60 till 160 mg/dag sojaisoflavoner för 6 till 30 månader. Namnen pekade dock också på en dålig jämförbarhet mellan studierna, särskilt med avseende på naturlig mat och kosttillskott som innehåller isoflavoner. Högt isoflavonintag från sojamat i asiatiska länder (medelvärde, 25 till 50 mg/dag) har föreslagits för att bidra till att minska risken för bröstcancer; däremot är förekomsten av bröstcancer fortfarande hög i Europa, Nordamerika och Australien/Nya Zeeland Där genomsnittliga isoflavonintag hos icke-asiatiska kvinnor är i allmänhet mindre än 2 mg/dag. Slutsatser: Hrt minskar bukfetma, insulinresistens, nyutsatt diabetes, lipider, blodtryck, vidhäftningsmolekyler och prokoaguleringsfaktorer hos kvinnor utan diabetes och minskad insulinresistens och fastande glukos hos kvinnor med diabetes. I denna analys av 16 studier uppskattade författarna att tillskott med sojaisoflavoner krävde 48 veckors behandling, jämfört med endast 12 veckor för östradiol, för att uppnå nära 80% av dess maximala effekt. Konsumenterna bör vara medvetna om att det finns lite oberoende övervakning av tilläggsetiketter, så ingredienser och mängder som anges är inte nödvändigtvis korrekta. Kvinnors hälsa: Är klimakterietillskott effektiva?

Det har varit ett enormt intresse för möjligheten att fytoöstrogener i kosten kan vara ett alternativ till hormonbehandling efter menopaus på grund av oro över biverkningar och långsiktiga hälsokonsekvenser som förhindrar många kvinnor från att använda hormonbehandling för att förbättra besvär och ökad sjukdomsrisk förknippad med menopausal övergång. I motsats härtill fann en metaanalys av 12 placebokontrollerade studier hos kaukasiska postmenopausala kvinnor ingen effekt av tillskott av sojaisoflavon (dosintervall, 52 till 120 mg/dag) under sex månader till tre år på lumbal ryggraden. Marknaden för botaniska kosttillskott i USA har vuxit snabbt under de senaste 15 åren. 44 Minskat bukfett och totalt fett observerades i en slumpmässig klinisk prövning bland vita och svarta feta kvinnor efter menopausala med sojatillskott. Dessa försök är därför inte lämpliga för att hjälpa till att informera folkhälsopolitiken, vilket är för en mer blygsam minskning av saltintaget, dvs. från ett vanligt intag av cirka 10 till cirka 5 g salt per dag under en mer långvarig period av tid.Särskilt oroande är användningen av soja bland kvinnor som får antiöstrogenterapi. Oavsett om de rekommenderas av en läkare, en sjuksköterska, en naturopat eller kassören i hälsokostbutiken, bör kvinnor vara skeptiska till produkter som hävdar att de kommer att förlänga liv, återvända åldrande, återställa ungdom eller förhindra sjukdom utan att orsaka negativa effekter.

Svart cohosh, rödklöver, kyskträdbär, dong quai, kvällsrosa, ginkgo, ginseng och lakrits är bland de mest populära örter för kvinnor som har problem med klimakteriet. Sojaproteinisolat, som ofta används för att öka näringen i proteinskakningar och i klimakterietillskott, är också i allmänhet former av frankensoy. 14 En 12-månaders, slumpmässig, kontrollerad studie fann ingen signifikant skillnad i bröstdensitet hos kvinnor efter menapapulation som fick ett dagligt tillskott innehållande 60 mg sojaisoflavoner jämfört med kontrollgruppen. Sojaintag relaterat till menopausala symtom, serumlipider och benmineraldensitet hos japanska kvinnor efter menopaus. Isp-tillskott reducerade inte signifikant proklressionen av subklinisk åderförkalkning hos kvinnor efter menopaus. Också är oroande två mänskliga studier utförda på kvinnor som konsumerar sojaproteinisolat som antyder svaga östrogena effekter på bröstet (69, 70). I en rapport minskade användningen av fiber-kompletterad soja formel varaktigheten av diarré hos 44 spädbarn. I sojagruppen avbröt en kvinna behandlingen på grund av bristande effekt, en var tvungen att avsluta på grund av resor, och fem visade inte ett specifikt skäl. Nästan 50 år senare fortsätter vi att förnya vetenskapsstödda vitaminer och kosttillskott, och levererar wellness-lösningar som hjälper människor att leva helt enkelt sundare tillsammans och hitta vitalitet i alla åldrar.

Tills säkerhet med avseende på bröstcancer har fastställts, bör fytoöstrogentillskott inte rekommenderas, särskilt för kvinnor med hög risk för bröstcancer. Även om dieter som är rika på soja eller sojainnehållande produkter verkar säkra och potentiellt fördelaktiga, är den långsiktiga säkerheten för mycket höga doser av sojaisoflavoner ännu inte känd. Försökspersonerna var 115 kvinnliga volontärer, i åldern 29-78 år, bosatta i norra Japan. 66 studier som utvärderar minskningar av frakturer hos kvinnor med osteoporos saknas. Värmevallningar förekommer hos 75% av kvinnor i klimakteriet och påverkar livskvaliteten. Sammanfattningsvis indikerar de kliniska och epidemiologiska uppgifterna att tillsats av sojamat i kosten kan bidra till hälsan hos postmenopausala kvinnor. Jag är en 69 år gammal kvinna som upptäcker att att ta två av dessa hälsosamma flikar för kvinnors menopausetillägg, som jag köpte i amazon, miranon säger att fem av sju dagar stärker min känsla av fokus och brukar göra mig känna betydligt mindre deprimerad och mer engagerad. Baljväxter och sojabönor: Översikt över deras näringsprofiler och hälsoeffekter. Dessutom var st depression på ekg, glukosintolerans och rökning hos män och vänster ventrikulär hypertrofi på ekg och kroppsmassaindex hos kvinnor betydande riskfaktorer för lacunarinfarkt. En ganska stor (365 deltagare) och långvarig (5 år) studie fann emellertid livmodersstimulering hos 3,37% av kvinnorna på isoflavoner och 0% av dem som fick placebo. Jag tog detta tillägg under hela klimakteriet och ingen nattsvett!

Mål: Att kvantifiera effekterna av hormonersättningsterapi (Hrt) på komponenter i det metaboliska syndromet hos kvinnor efter menopaus.